USIII_CRP

Urban Silence III

Het project ‘Urban Silence III’ is van start gegaan. Het is een project door en met 3é jaarstudenten KULeuven departement interieurarchitectuur Luca Gent.  “Urban Silence” zoekt de grens op tussen “stad en stilte” maar ook de fragiele grens tussen “individu en gemeenschap”.
Hoe kan je een stedelijke ruimte inrichten die deze fragiele grenzen toelaat en tegelijkertijd beschermd. Het verhaal van mensen, het verhaal van de plek, het verhaal van de functie en het verhaal van symbolen vormen hierbij de krijtlijnen om tot inzichten te komen.
Op de fascinerende locatie van het  Holleinhof  zullen 13 studenten 13 weken lang via observatie, workshops, ontwerpend onderzoek, bovenlokale en lokale participatie op zoek gaan naar wat stilte kan betekenen en de mogelijkheden van deze locatie. Vervolgens zal een concrete ingreep de stilte tastbaar, hoorbaar en voelbaar maken voor het publiek en omwonende.
Zowel in het proces als in het eindresultaat wil dit project een debat aangaan met iedereen die zich aangesproken voelt tot de stilte. Niet als oplossing, maar als het zoeken en bouwen aan een duurzaam mensbeeld in de stad.

Dit project geniet de logistieke en morele steun van Vormingplus Gent (http://www.vormingplusgent-eeklo.be/) en het vertrouwen van ‘ruimte voor Gent’, Dienst Huisvesting Gent, en Woningent.

Meer info over voorgaande edities:
>Urban Silence
>Urban Silence II

Over het  Holleinhof:
Dit bouwproject van de stad Gent (dienst sociale huisvesting) en een ontwerp van architect Willen Jan Neutelings (MAS antwerpen) werd gerealiseerd in de jaren ’90. Het is een cluster van 120 woningen georganiseerd rond een open binnenweide. Het project combineert de stedelijke densiteit met deze van rust en openheid en speelt met de grens tussen privaat en publiek. De ruimtelijk structuur is geïnspireerd op het naastliggende Begijnhof en dus een ideale buur vanuit het thema stilte en verstilling.