stiltekaart gent

Stiltekaart Gent

Binnen het stedelijk grondgebied van Gent wil de “stiltekaart van gent” (werktitel) onze gedachten en projecten rond stilte in de publieke ruimte van Gent bundelen. Vanuit een eerste intuïtieve lezing zullen we de publieke ruimte screenen om meer inzicht te krijgen in het begrip stedelijke stilte.
Wat maakt dat de ene plaats stilte oproept en de andere net niet?
Welke parameters, meer dan alleen akoestische, spelen mee bij stilte in de stad?
Welk gebaar kan architectuur stellen om de potentiële aanwezigheid van stilte te versterken, of op te roepen?
Kunnen we verschillende stilte plekken met elkaar verbinden?
Welke plaatsen dagen ons uit om een gebaar te stellen?
Welke rol kunnen leegstaande gebouwen, kerken hierbij spelen als semi publieke plaatsen?
Waar is de grens tussen private en publieke stilte?
Wat kan stilte betekenen voor gent en zijn bewoners?
Dit zijn maar enkele van de vragen die we op het traject zullen tegenkomen.

De kaart is niet een doel op zich, maar wil autonome projecten, gedachten, ingrepen, samenbrengen om op die manier meer inzicht te krijgen in wat stilte in de stedelijke context kan zijn en welke rol architectuur hierin speelt en kan spelen. Dit project is geen afgebakend iets, maar een traject een verzameling. Het is de start van een langetermijnonderzoek waar de weg nieuwe inzichten, nieuwe kansen, nieuwe samenwerkingen zichtbaar zal maken. De kaart als een twee dimensionale document van een drie dimensionale levenservaring en debat. Langs de ene kant wil het autonome projecten samenbrengen, langs de andere kant wil het door zijn toewijding nieuwe projecten oproepen. Het idee van de kaart is ontstaan uit de projecten Urban Silence, die door hun sequens en herhaling telkens vanuit het zelfde idee op een ander locatie de potentie van deze manier van denken hebben gevoed.
De keuze om ons te focussen op Gent is niet toevalling. Naast onze persoonlijke band met Gent, is de inspirerende architecturale, stedelijke context, het weefsel van open ruimte, het positief sociaal, maatschappelijk en cultureel klimaat  een ideale habitat om in te vertoeven vanuit de stilte.