IMG_3395_CRP

1 / 12 Annabelle Stampaert

Dit is het eerste beeld van 12 beelden die Annabelle Stampaert zal delen in ons trefpunt.

De foto’s, en wat ze representeren, alsook het ontstaansproces, zijn voor ons een verschijning van verstilling. Ze komen tot stand vanuit een observatie, een ervaring, zonder doel, noch opdracht. Als vanzelf vormen ze een geheel.
Niets wordt in scène gezet. De omstandigheden zelf tonen doorheen de tijd wat waard is gezien, getoond en gedeeld te worden. Ook hier de schoonheid van traagheid en verstilling, de alertheid voor dat ene moment, dat enkel daar en dan bestaat. Het moment waarop iets uniek en specifiek ontstaat en ons tegelijkertijd een universele herkenbaarheid biedt.
Elk beeld staat op zich maar vormt een deel van haar verhaal, haar tijd, haar dagen, haar leven.