symposium_inbestand_beeld_CRP

stilte | rust | ruimte 19 mei Symposium

PeymenJellema organiseert dit symposium samen met vzw Waerbeke (Joris Capenberghs), Vormingplus Gent (Brigitte Pattyn) en studenten 3e jaar interieurarchitectuur KULeuven Sint Lucas Gent. Geef een seintje als je komt (contact formulier of @ArchAlsGebaar).

Toelichting

Meer dan ooit is de stad vandaag de plek waar mensen leven, werken en wonen. Ondanks de verhoogde aandacht en vele initiatieven ten goede, staat de leefkwaliteit van de stad voortdurend onder druk. Productie, consumptie en versnelling zijn niet langer richtinggevend.

De laatste jaren groeit het besef dat stilte en rust een heilzame werking hebben op de mens en zijn omgeving. Het effect van een beetje groen en open ruimte is indrukwekkend. Stilte, rust en ruimte zijn le­vens­nood­zakelijk, zo blijkt uit weten­schap­pelijk onderzoek. Ze dragen bij tot een kwali­teitsvolle omgang met de wereld, de anderen, zichzelf…

Vanuit deze vaststelling verdiepen derdejaars studenten van de opleiding interieurarchitectuur (KU Leuven, Sint Lucas Gent) zich al voor een derde keer op rij in deze thematiek. In Urban Silence III gaan ze op zoek naar ideeën en een haalbaar ontwerp voor stilte– en rustbeleving in Gent. Dit jaar nemen ze de centrale open ‘weide’ van het Alphonse Hollainhof als uitgangspunt.

Aan de hand van drie stellingen (hieronder) willen we op dinsdagavond 19 mei e.k. met zoveel mogelijk betrokkenen en geïnteresseerden samen nadenken over de manier waarop Gent een aantrekkelijke, leefbare stad kan zijn en blij­ven. Stilte en rust bieden ruimte voor verdieping en ont­moeting. Bewo­ners, gebrui­kers en bezoe­kers van Gent hebben er allen baat bij. Opzet is om resultaten van deze bijeenkomst voor te leggen aan beleidsverantwoordelijken van de stad Gent.

symposium_inemail_beeld
programma | praktisch

19:00 onthaal / bezoek project Urban Silence III – Hollainhof (Brusselsepoortstraat)
19u30: presentatie en toelichting – resultaten van Urban Silence III
20:00u: wandeling – verkenning van de drie stellingen – Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-ter-Hoye – Lange Violettestraat
20u30: samenspraak / op zoek naar ideeën voor een leefbare stad –Sint Godelievekapel van het Klein Begjnhof
tot ca. 21u30

drie stellingen

(1) Iedereen in de stad heeft recht op stilte-, rust- en ruimtebeleving.
Concreet: in een straal van 1.5 tot 2 km rond waar je woont.

(2) We moeten de stilte niet volbouwen. De stad heeft baat bij oningevulde, karaktervolle ruimtes en plekken.
Het hoeft niet alleen groen, maar mag ook oud, braak of leeg zijn.

(3) Stiltezoekers zijn een gemeenschap. Alleen ken je ze niet en waar kom je ze trouwens tegen.
Misschien kunnen ontwerpers hierbij helpen.