IMG_7516

Urban Silence III

Urban Silence III afgerond.  Alweer een boeiend traject op zoek naar de stilte op de site van het Hollainhof. Met dertien studenten interieurarchitectuur KULeuven Campus Sint Lucas Gent.
*Meer info over het project en het proces kan je terugvinden:
blog
facebook
interview kerknet 

Alvast het voorwoord bij het magazine dat de studenten hebben uitgebracht omtrent het proces van dit project.

‘Urban Silence III – Hollainhof nr 40′

Publieke ruimte, plein, koer, weide, binnenhof, grasveld, zoveel namen voor een open plek in de stad. Hoe kan stilte zich wortelen op een plek met zoveel namen, mensen, noden en wensen. Wat is de ziel van deze publieke ruimte en wat is de vorm die stilte hier zou kunnen krijgen? Dertien studenten hebben dertien weken de stilte en het begrijpen van deze plek vorm proberen te geven.
De opdracht was niet min. Enerzijds op zoek gaan naar een ongekend begrip stilte om vervolgens een huis te bouwen voor die stilte. Hoe ziet het huis van stilte er wel uit, welke vorm, welke kleur, welke materiaal en wie zal er wonen? Anderzijds die kennis van stilte toepassen op de complexiteit van het Holleinhof. Een gelaagd gebied met zoveel talen, culturen, zichtbare en onzichtbare groepen, regels en afspraken.
Als één groep pelde we de gelaagdheid van deze opdracht stelselmatig af. Het lege appartement dat we tijdens het proces ter beschikking kregen vulde zich met inzichten, ideeën, gedachten, ontwerpen. Vervolgens hebben we ons niet afgeschermd, maar zijn we vier weken lang letterlijk met windschermen op het plein gaan experimenteren. Niet om ons af te schermen, maar om de fragiliteit van het zoekproces zichtbaar te maken en af te toetsen. Als een markering waar het ‘uit de wind zitten’, de wind net hoorbaar maakte, als een luwte in de stroom, als een uitnodiging tot gesprek en communicatie.
Over hoe het huis van stilte er uit kan zien heeft dit onderzoek veel opgeleverd om in de toekomst verder op te bouwen. Heeft dit project de stilte op deze plek een huis gegeven, het plein één naam gegeven, is nog maar de vraag. Misschien staan we te veraf van deze realiteit om op korte tijd een huis te bouwen voor deze plek. We kunnen alleen maar hopen dat we de mogelijkheden van stilte en deze grond een beetje zichtbaar hebben gemaakt. Want van één ding zijn we zeker, het is een mooi stuk land waar stilte graag zou wonen. Dat hebben we gemerkt aan de fijne babbels, het enthousiasme, de schuchtere nieuwsgierigheid met de buren en zoveel participanten.
Misschien was de drempel nog niet laag genoeg, maar alleszins was er een deur, een huisnummer, een bel, waar stilte welkom was; ‘Hollainhof nr 40’. Nu moeten ook wij alles inpakken en gaat ieder weer zijn eigen weg, verhuizend naar een andere plek. Hopelijk is ook daar de stilte welkom, heeft ze een deur en nummer en een bel. En wie weet komt ooit de stilte hier weer terug.
Ondertussen zijn we dankbaar voor zoveel mensen en instanties, lokaal en bovenlokaal, van veraf en dichtbij die dit project positieve energie hebben gegeven. Zij waren letterlijk en figuurlijk de wind in de schermen.

Groet
Geert Peymen