DSC_0030_blog

VIZIT- Stilte Rust en Ruimte

Ruimtelijke ERVARINGSWANDELINGEN in samenwerking met VIZIT-Gent.
Als ontwerp- en onderzoeksatelier is peymenjellema al enige tijd bezig met een studie over stilte- en rustplaatsen in de publieke ruimte van de Stad Gent. In het kader van dit onderzoek en als deel van ons proces bieden we een aantal ervaringswandelingen aan langsheen rustplaatsen in de stad.

We nemen je mee op een ruimtelijke verkenning:  Waar geeft de publieke ruimte je comfort? Wat brengt je tot rust? Waar ligt de grens tussen individueel en collectief? Misschien geen vanzelfsprekend seizoen om eropuit te trekken maar een kans om ook buiten de zomermaanden een bewuste verhouding op te zoeken in relatie tot rust en stilte. Na deze wandeling zal u zich nooit meer op dezelfde manier in de publiek ruimte begeven!

Tijdens een wandeling langsheen een viertal plekken gaan we steeds actief de stilte en ruimte in ons opnemen. We eindigen de wandeling met een gezamenlijke evaluatie die ook ons nieuwe inzichten verschaft in de zoektocht naar wat de randvoorwaarden zijn voor stilte en verstilling in de stedelijke context.

Vanuit ervaring en de positieve reacties op de vorige wandelingen werden er in samenwerking met VIZIT-Gent extra wandelingen aangeboden op 26 maart 2016 en 11 juni 2016.
Inschrijven:  vizit-Gent

Op onze facebook pagina een indruk van de wandelingen!