optie_blog3

Centre for Silence Symposium 19.11.2016

It was professor Helen Lees who today described silence as “not an object, not a material, not an absence of things, and yet something that has personality and allows a relationship”. True. But at the same time many of the thinkers, designers and makers present at the Centre for Silence Symposium were interested in materiality and the forms that can best facilitate and house a positive experience of silence.

The 4 pillars of the Rothko Chapel structured the content and conversations. Alongside silence, the envisioned centre makes room for the arts, social justice and hospitality. These elements found their way into the programme through a mix of presentations by experts but were also all present and intricately woven into the organisation of the day.

The Lumen Church in Bloomsbury, London provided a true landscape of opportunity that allowed ‘puddles of silence’ as well as a clown with a honking horn. We left inspired. With thanks to the organizers: Rev. Alan Bell and architectural Studio Ben Allen.

//NL

Het was vandaag professor Helen Lees die de stilte omschreef als “niet een object, niet een materiaal, niet een afwezigheid van dingen, en toch iets dat persoonlijkheid heeft en een relatie toestaat”. Waar. Toch waren er een heel aantal denkers, ontwerpers en makers aanwezig bij het symposium die wel geïnteresseerd waren in materialiteit en de vorm die een positieve ervaring van stilte kan behuizen en faciliteren.

De 4 pilaren van de Rothko Chapel gaven structuur aan de inhoud en gesprekken. Naast stilte, maakt het voorgestelde centrum ruimte voor de kunsten, rechtvaardigheid/ mensenrechten en gastvrijheid. Deze elementen kwamen tot uitdrukking in een variatie aan presentaties door experts maar ook waren ze verweven doorheen de praktische organisatie van de dag.

De Lumen Church in Bloomsbury, Londen bood een landschap van mogelijkheden voor momenten van stilte maar evengoed het getoeter van een clown. Het heeft ons geïnspireerd. Met dank aan de organisatoren: Rev. Alan Bell en architectuur Studio Ben Allen.