OVER ONS

over ons
De laatste jaren is er een verhoogde focus en bewustwording voor een duurzame leefwereld. Een gedachte die opkomt voor het behoud van de aarde, het water, de lucht, in functie van de mens. Maar in de strijd naar die duurzame leefwereld wordt de mens als ruimte zelf al te vaak vergeten. Binnen onze geseculariseerde, verstedelijkte maatschappij en denkwereld wordt het alsmaar moeilijker om plaatsen en momenten van verstilling te vinden, waar mensen in een dagdagelijkse realiteit een evenwicht kunnen vinden van en voor die realiteit.
Deze blog is een samenwerking tussen architect-scenograaf Geert Peymen en interieurarchitect Pleuntje Jellema. Het geeft  inzicht in een werking, op zoek naar hoe architectuur een gebaar kan stellen waardoor vanuit de stilte, ruimte ontstaat voor verstilling en een duurzaam mensbeeld kan ontstaan. Vanuit onderzoek, advies en ontwerpprojecten draagt peymenjellema bij aan het publieke debat en het creëren van een kader rond dit thema vanuit de architectuur.

Geert Peymen (1969°) is als zelfstandig architect-scenograaf reeds 20 jaar actief in het landschap van theater, tentoonstellingsontwerp en architectuur. De combinatie architectuur en scenografie vormt de basis om te ontwerpen op grote en kleine schaal en op zoek te gaan naar essentiële betekenislagen. Naast de eigen praktijk is hij docent aan de Faculteit Architectuur KU Leuven campussen Sint-Lucas Gent/Brussel. Zijn aandacht gaat de laatste jaren hoofdzakelijk naar het belang van stilte, rust en verstilling. Hij brengt hiervoor inzichten samen vanuit zijn eigen praktijk, het samenwerken met studenten en als lid van verschillende stuurgroepen. www.peymen.be

Pleuntje Jellema (1978°) is als interieurarchitect met een achtergrond in de sociale geografie ge­boeid door de relatie tussen mens en omgeving. Een waaier aan ervaring in onderzoek, kunstpro­jecten en het werken met ruimte, beeld en taal werd opgebouwd in binnen- en buitenland. Haar interesse gaat uit naar de multi-culturele samenleving, religieuze gemeenschappen, gastvrijheid en duurzaamheid. Op dit moment werkt ze aan een doctoraatsonderzoek aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen (Departement Architectuur, Architectuur en Ontwerpen) van de KU Leuven. rxd.architectuur.kuleuven.be

we zijn te bereiken via   > info@peymenjellema.be

DSCF1153-3 kopie